Otvoreni smo SVAKU nedjelju! Provjerite radno vrijeme za svoj grad.

Uvjeti korištenja Internet stranice

(dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

Tvrtka: LOPTICA – ZABAVA d.o.o.
Sjedište: Matulji
Adresa: Popovićev put 2c
Broj telefona: +385 01 7077202
E-mail: info@twister.hr
Registar: Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040277412
OIB: 12425844728
Osobe ovlaštene za zastupanje: Aleks Brnabić, direktor i Margareta Obrovac Kordej, direktor

„Društvo“ je trgovačko društvo LOPTICA – ZABAVA d.o.o., sa sjedištem na adresi Popovićev put 2c, Matulji, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS) 040277412, OIB 12425844728;
„Internet stranica“ je internet stranica koja se nalazi na Internet adresi www.twister.hr;
„Korisnik“ je osoba koja koristi Internet stranicu u svrhu dobivanja informacija o pojedinom proizvodu te svaki posjetitelj Internet stranice;
„Sredstva daljinske komunikacije“ sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta;
„Elektronska komunikacija“ je posjećivanje Internet stranice od strane Korisnika. Elektronskom komunikacijom Korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku;
„Korištenje“ je pristup Internet stranici radi dobivanja informacija o sadržaju iste ;

1. Nositelj svih prava na Internet stranici je Društvo. Sve Korisnike koji pristupaju Internet stranici Društvo upućuje da se upoznaju s Uvjetima korištenja, a u slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Korisnik se može obratiti Društvu.
2. Društvo upućuje Korisnike da se prije korištenja Internet stranicom upoznaju s ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama koja im pripadaju, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Društvu.
3. Društvo je ovlašteno, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja i druge podatke vezane uz Internet stranicu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete Internet stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Društvo bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Internet stranici.
4. Društvo se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično kao kod drugih slučajeva za koje nije odgovoran Društvo. Također, Društvo je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internet stranice.
5. Radi otvorene prirode Internet stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka Društvo ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem Internet stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na Internet stranici. Društvo zadržava pravo pogreške u opisu i slici koje su postavljene prema informacijama od strane trećih osoba.

1. Korisnik ima pravo na podnošenja pisanog prigovora Društvu vezano za usluge koje Društvo pruža u svojoj fizičkoj poslovnici i to poštom na adresu sjedišta Društva - Popovićev put 2c, Matulji, osobno na adresu sjedišta Društva - Popovićev put 2c, Matulji ili putem e-maila na e-mail adresu customerservice@twister.hr.
2. Posrednik će odmah po primitku potvrditi primitak prigovora te će pisano odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

1. U slučaju eventualnog spora Društvo i Korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
2. Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.
3. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 9 siječnja 2016. godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).
4. Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

Scroll to Top